DataConsult

Sponsor SKN Telephoners w roku akademickim 2010/2011

Firma DataConsult przeprowadziła jak dotąd trzy szkolenia dla członków naszego Koła:

 • Prezentacja i autoprezentacja (8 grudnia 2010)
 • Poruszana tematyka obejmowała m.in.:
  – techniki prowadzenia prezentacji,
  – podstawy mowy ciała,
  – sposób zachowania się w ramach wystąpień publicznych,
  – podstawy prowadzenia szkoleń.

  W ramach szkolenia poruszona była również tematyka dostosowania się do rozmówcy, typologia klientów, jak również dobre praktyki sprzedaży siebie i swoich umiejętności.

 • Aktywna sprzedaż (19 stycznia 2011)
 • Poruszana tematyka obejmowała m.in.:
  – typy klientów,
  – sposób zachowania się wobec klienta,
  – sposoby sprzedaży,
  – utrzymywanie kontaktu z klientem.

 • Strategie i systemy wspomagające sprzedaż (30 marca 2011)
 • Poruszana tematyka obejmowała m.in.:
  – zarządzanie relacjami z klientami (CRM),
  – systemy informatyczne wspomagające zarządzanie magazynami (WMS),
  – planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

  DataConsult

  Szkolenia były bardzo konkretne, praktyczne, i prowadzone w małych grupach przez prezesa firmy DataConsult, Pana Ryszarda Pytla.

  Można było dowiedzieć się, jakie umiejętności są przydatne przy sprzedaży produktów, usług, ale także przy „sprzedaży siebie”. Bardzo konkretnie na przykładach, w formie dyskusji z uczestnikami. Każdy z słuchaczy miał okazję otrzymać certyfikat.

  W planach jest przeprowadzenie kolejnych szkoleń, ich daty w niedługim czasie pojawią się na forum.

  ————————————————-
  DataConsult Sp. z o.o. dostarcza gotowe, autorskie systemy zarządzania magazynem (WMS), systemy monitoringu pracowników, a także rozwiązania zapewniające ewidencję środków trwałych z wykorzystaniem kolektorów. Firma dostarcza również oprogramowanie pisane na indywidualne zamówienie.