2011/12

 

„Imagination is the beginning of creation.
You imagine what you desire, you will what you imagine and at last you create what you will.”

George Bernard Shaw

Na XLIX Sesje Kół Naukowych (2012) członkowie koła przygotowali 12 referatów projektów.

Poniżej prezentujemy wybrane:

Temat: Analizator języka migowego

Skład zespołu: Kajetan Kalafarski, Igor Szlachcikowski

Temat zaproponowany przez: Marcin Rapacz
Opiekunowie: dr inż. Bogusław Wiśniewski

Opis: Celem projektu jest stworzenie urządzenia, które usprawni komunikację osób posługujących się językiem migowym. Urządzenie będzie miało formę rękawicy z zamontowanymi czujnikami położenia i przyspieszenia.
Dane będą przesyłane do telefonu, bądź komputera, gdzie zostaną przetworzone na gesty i trafią do syntezatora mowy. W początkowej fazie planowane jest rozpoznawanie jedynie alfabetu migowego, ponieważ słowa w języku migowym odzwierciedlane są przez ruchy całego ciała. Takie rozwiązanie pozwoli na relatywnie łatwą komunikację. Rękawice będzie można wykorzystywać na co dzień, między innymi w pracy zawodowej osób głuchoniemych i efektywniejszej pracy z komputerem.


Temat: Dermatoskop na telefon

Skład zespołu: Tomasz Pawlicki

Temat zaproponowany przez: Tomasz Pawlicki
Opiekunowie: dr inż. Jarosław Bułat

Opis: Celem projektu jest napisanie aplikacji na platformę Android oraz zaprojektowanie interfejsu dla dermatologa. Za pomocą aplikacji będzie wykonywane zdjęcie, które następnie zostanie wysyłane do interfejsu dermatologa.
Funkcjonalność aplikacji na telefon:
• Automatyczna kalibracja parametrów aparatu fotograficznego w telefonie w celu zunifikowania jakości wykonywanych zdjęć przez użytkownika.
• Wprowadzenie dodatkowych informacji potrzebnych do analizy danego zdjęcia.
• Zaznaczenie obszaru/punktu na modelu 2D człowieka w celu lokalizacji miejsca zmiany skórnej.
Funkcjonalność interfejsu dla lekarza:
• Wyświetlenie w sposób przejrzysty zdjęcia pacjenta wraz z możliwość zmiany jego parametrów.
• Zawarcie innych szczegółowych informacji o pacjencie.
• Lokalizacji miejsca zmiany skórnej na modelu 2D człowieka.
• Możliwość wysłania wstępnej diagnozy do pacjenta.


Temat: e-BankCzasu

Skład zespołu: Gabriela Jajkiewicz, Marek Leus

Temat zaproponowany przez: Gabriela Jajkiewicz, Marek Leus
Opiekunowie: dr inż. Rafał Stankiewicz

Opis: W dzisiejszych czasach ludzie często stają przed problemem pogodzenia braku czasu z chęcią samorozwoju. Znajdowanie korepetycji, czy też pomocy często pochłania wiele czasu, a jednocześnie nie pozwala na wcześniejszą weryfikację ofert.
Postanowiliśmy wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu i stworzyć wirtualny odpowiednik znanej od wielu lat na całym świecie idei banku czasu. Serwis umożliwia m.in. bezpłatne zdobywanie nowych umiejętności, weryfikację ofert oraz ułatwia synchronizację pomagającego i potrzebującego pomocy.
W ramach referatu przedstawimy ogólną ideę banku czasu i zaprezentujemy działanie naszej opartej o nią aplikacji internetowej.


Temat: Kalkulator wykorzystujący odwróconą notację polską

Skład zespołu: Monika Cinal

Temat zaproponowany przez: Monika Cinal
Opiekunowie: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Program napisany w języku C++. Sposób zapisu wyrażeń arytmetycznych, w którym znak wykonywanej operacji umieszczony jest po operandach, a nie pomiędzy operandami, jak w konwencjonalnym zapisie algebraicznym lub przed nimi, jak w zwykłej notacji polskiej. Dzięki temu zapisowi można całkowicie zrezygnować z użycia nawiasów w wyrażeniach, ponieważ jednoznacznie określona jest kolejność wykonywanych działań. Konstrukcja programu w pełni obiektowego pozwoli na łatwe dodawanie nowych bloków funkcjonalnych kodu, oferując tym samym szybką rozbudowę kalkulatora o nowe rodzaje działań wykonywanych na liczbach.


Temat: Narzędzia administratora w Androidzie

Skład zespołu: Artur Staniec

Temat zaproponowany przez: Artur Staniec
Opiekunowie: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Celem projektu jest stworzenie aplikacji ułatwiającej pracę administratorowi sieci. Składa się ona z kilku narzędzi do konstuowania np. kalkulator podsieci, konwerter binarny, narzędzie do adresacji oraz z najważniejszych informacji potrzebnych przy codziennych czynnościach. Planowane są także narzędzia do , które będą umożliwiać wgrywanie konfiguracji na urządzenia sieciowe firmy CISCO. Oprócz tego praca skupiać się będzie na zbieraniu informacji z urządzeń monitorujących sprzęt i synchronizowaniu bazy danych klientów oraz prezentowaniu jej na przystępnym interfejsie użytkownika.


Temat: Panel lekarza

Skład zespołu: Marek Leus, Adrian Opyrchał

Temat zaproponowany przez: mgr inż. Marek Sikora
Opiekunowie: mgr inż. Marek Sikora

Opis: Panel lekarza jest częścią realizowanego w KT AGH projektu E-ASTMA. Celem projektu jest stworzenie aplikacji dedykowanej osobom chorym na astmę oraz lekarzom, zajmującym się tą chorobą.
Pacjent wyposażony jest w urządzenie diagnostyczne oraz telefon z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem, który przesyła do serwera wyniki badań.
Tematem referatu będzie interfejs webowy, pozwalający pacjentom i ich lekarzom na wgląd do wyników badań. Internetowy panel lekarza ułatwi lekarzom zarządzanie swoimi pacjentami, monitorowanie ich stanu zdrowia oraz diagnozę na podstawie przesłanych w postaci plików dźwiękowych wyników badań. Dane prezentowane będą zarówno liczbowo, jak i jako generowane automatycznie wykresy. Dodatkowo w aplikację wbudowany będzie klient VoIP, umożliwiający kontakt z pacjentem.


Temat: Program do obsługi telefonu za pomocą poleceń głosowych

Skład zespołu: Jacek Rymarowicz

Temat zaproponowany przez: Jacek Rymarowicz
Opiekunowie: mgr inż. Jacek Wszołek

Opis: Program będzie uruchamiany przez użytkownika na podobieństwo większości aplikacji w systemie Android, ewentualnie będzie istnieć opcja alternatywna – poprzez wypowiedzenie konkretnej kombinacji słów. Po uruchomieniu aplikacji, pod wpływem odebranych poleceń głosowych, będą realizowane określone akcje, między innymi: sterowanie uruchamianiem różnych aplikacji, przekształcenie odebranych słów do postaci tekstu, wysyłanie wypowiadanych sekwencji słów w postaci wiadomości SMS. Aplikacja ma na celu skrócenie czynności wynikających z faktu posiadania telefonu komórkowego.


Temat: Projekt układu sterowania bezzałogowego samolotu

Skład zespołu: Andrzej Kamisiński, Jacek Rajda

Temat zaproponowany przez: Andrzej Kamisiński
Opiekunowie: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Przedmiotem pracy jest stworzenie koncepcji układu sterowania dla bezzałogowego modelu samolotu. Elementami składowymi układu będą między innymi:
• moduł inercyjny (określanie pozycji w przestrzeni),
• algorytmy wyznaczania parametrów lotu,
• algorytmy zapewniające utrzymanie zadanych parametrów lotu,
• podsystem kontroli faz lotu,
• moduł komunikacji bezprzewodowej ze stacją bazową.
Opracowany w ramach projektu system zostanie w przyszłości wdrożony i przetestowany w
rzeczywistym modelu samolotu.


Temat: Sprzęt do pomiaru czasu przejazdu slalomu narciarskiego

Skład zespołu: Łukasz Rajzer

Temat zaproponowany przez: Łukasz Rajzer
Opiekunowie: dr inż. Bogusław Wiśniewski

Opis: Celem projektu jest realizacja urządzenia umożliwiającego dokładny pomiar czasu przejazdu slalomu na stoku narciarskim. Pomysł na projekt jest wynikiem realnego zapotrzebowania pewnej grupy osób, a więc urządzenie musi być w pełni praktyczne, funkcjonalne i niezawodne. Możliwa będzie obsługa wielu przejazdów w jednym cyklu treningowym, trwającym około 2 do 3 godzin, zapamiętanie odpowiedniej liczby czasów przerwań oraz ich bieżąca analiza. Czasy startu/mety będą przechwytywane i pamiętane osobno w każdym z modułów, co umożliwi dokładniejszą analizę i pełną niezależność. Wymianie podlegać będą dane (czasy przerwań). Sprzęt będzie odporny na warunki pogodowe w jakich znajdzie zastosowanie.
Urządzenie będzie składało się z:
-bramki startowej wykorzystującej mechaniczny system do generacji przerwań,
-bramki na mecie wykorzystującej fotokomórkę do generacji przerwań,
-modułów łączności bezprzewodowej do przesyłania danych (czasów przerwań, sygnału reset),
-układów pamiętających czasy przerwań,
-jednostki umożliwiającej analizę danych z wyświetlaczem,
-układu synchronizującego zegary modułów.


Temat:
Unified Communications – zintegrowane i proste rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu

Skład zespołu: Magdalena Mieczkowska

Temat zaproponowany przez: Magdalena Mieczkowska
Opiekunowie: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Zastosowanie rozwiązań Unified Communications oferowane na rynku pozwala organizacjom, korporacjom i firmom na optymalne wykorzystanie ich zasobów teleinformatycznych. Główną cechą, a jednocześnie zaletą stosowanych technik jest ich konwergentność. Techniki te wykorzystywane są do zapewnienia bezpiecznej i efektywnej łączności pracowników z zasobami i systemami informacyjnymi firmy oraz miedzy nimi samymi lub klientami czy partnerami biznesowymi z wykorzystaniem dostępu do sieci globalnej. Ma to szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach, gdzie charakter wykonywanej pracy wiąże się z mobilnością i możliwością, a nawet koniecznością, wykonywania jej zdalnie. Celem projektu jest przedstawienie najczęściej stosowanych rozwiązań, systemów i narzędzi teleinformatycznych oraz prezentacja zaproponowanej topologii i konfiguracji systemu, opartego na komercyjnych rozwiązaniach Unified Communications.


Temat: Wykrywanie upadku

Skład zespołu: Tomasz Balawajder, Dariusz Gorczyca

Temat zaproponowany przez: Marcin Rapacz
Opiekunowie: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Celem projektu jest stworzenie aplikacji na telefon komórkowy na platformę Android, której zadaniem będzie uruchomienie alarmu w sytuacji gdyby użytkownik telefonu upadł i przez odpowiednio długi czas pozostawał w bezruchu. Głównym problemem w implementacji właściwego algorytmu jest metoda rozróżniania upadków od czynności, które wykonuje użytkownik telefonu na co dzień. Przykładowo, trudno jednoznacznie wskazać, czy dana osoba upadła, czy tylko usiadła gwałtownie na krześle. Potrzebne dane odczytywane są z logów akcelerometru (-ów) znajdującego się w telefonie. Charakterystyka zależności pomiędzy wahaniami amplitud w osiach X, Y, Z jest funkcją zachowań użytkownika telefonu. Na podstawie tych danych możliwe wskazanie jest potencjalnego upadku. Jeżeli po upadku dana osoba postałaby w bezruchu przez określony czas, aplikacja poinformuje o tym fakcie osoby wskazane wcześniej przez użytkownika programu.

Dodatkową funkcjonalnością będzie przesyłanie informacji o współrzędnych geograficznych miejsca, w którym mógł mieć miejsce potencjalny wypadek.


Temat: Zaprojektowanie aplikacji umożliwiającej oszacowanie współczynnika zrozumiałości mowy w pomieszczeniach

Skład zespołu: Andrzej Kamisiński, Jacek Rajda

Temat zaproponowany przez: mgr inż. Adam Pilch
Opiekunowie: mgr inż. Adam Pilch

Opis: Przedmiotem pracy jest zaprojektowanie aplikacji na telefon z platformą Android, która, w ramach pomiarów wstępnych, umożliwi oszacowanie wskaźnika zrozumiałości mowy w badanym pomieszczeniu. Aplikacja będzie wysyłać przez głośnik do otoczenia określone sygnały akustyczne, i jednocześnie za pomocą mikrofonu będzie rejestrować odpowiedź na zadane sygnały.