2009/10

„Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine and at last you create what you will.”
George Bernard Shaw

Temat: Tworzenie sieci Bluetooth z urządzeniami domowymi

Zaproponowany przez: Damian Ziobro, Marcin Rapacz

Skład zespołu: Damian Ziobro, Marcin Rapacz

Opis: Celem projektu jest budowa urządzenia wyposażonego w moduł Bluetooth (F2M03GLA lub F2M03MLA) i mikroprocesor (z rodziny AVR ATmega lub firmy Freescale). Urządzenie to po zintegrowaniu z innymi urządzeniami domowymi codziennego użytku (np. lampami, głośnikami), pozwoli na ich sterowanie z komputera, telefonu komórkowego, palmtopa oraz innych urządzeń mobilnych. Pomiędzy wszystkimi urządzeniami tworzona będzie sieć ad-hoc, której węzłem nadrzędnym stanie się komputer wyposażony w interfejs Bluetooth. Sterowanie będzie odbywało się przy użyciu napisanego w tym celu oprogramowania.
Mikroprocesor analizując dane odbierane z modułu Bluetooth, będzie podejmował odpowiednie, wcześniej zaprogramowane decyzje. Jedną z takich decyzji może być sterowanie poprzez układ tranzystorów przekaźnikiem DC, który może sterować np. lampą, ogrzewaniem czy np. alarmem w budynku. Innym zastosowaniem układu będzie bezprzewodowy system radiowęzła. Każdy z głośników systemu będzie zawierał kopię tworzonego urządzenia, co pozwoli stworzyć bezprzewodową sieć łączącą głośniki i komputer. Dzięki temu głośniki będą bardziej mobilne, a co więcej operator będzie miał znacznie większe możliwości ich sterowania.

Zaprezentowany na: XLVII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (6 maja 2010) oraz Sesji Laureatów (13 maja 2010).

Nagrodzony: I miejsce na obradach Sekcji Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych oraz II miejsce na Sesji Laureatów.

Materiały prezentacyjne:


Temat: Implementacja wielodomenowego środowiska sygnalizacyjnego o funkcjonalności sieci GMPLS

Zaproponowany przez: dr inż. Krzysztof Wajda

Skład zespołu: Rafał Czubak, Michał Hajduk, Dawid Juszka

Opis: Projekt miał na celu implementację środowiska DRAGON realizującego płaszczyznę sterowania dla sieci GMPLS w aspekcie wielodomenowym. Sieć testowa DRAGON-GMPLS Katedry Telekomunikacji AGH została zestawiona przy użyciu komputerów PC oraz przełączników Cisco (Laboratorium L2, budynek D6 AGH). Bardzo istotnym punktem projektu było przygotowanie obrazu systemu operacyjnego Linux (dystrybucja Debian), który oprócz oprogramowania DRAGON posiadał wszelkie niezbędne narzędzia umożliwiające analizę sieci. Całość przedsięwzięcia pozwoliła także na rozpatrzenie możliwości dalszych rozszerzeń pakietu DRAGON.

Zaprezentowany na: XLVII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (6 maja 2010).

Nagrodzony: II miejsce na obradach Sekcji Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych.

Materiały prezentacyjne:


Temat: Wirtualizacja sieci

Zaproponowany przez: Wojciech Gertz

Skład zespołu: Wojciech Gertz

Opis: Wirtualizacją nazywamy technikę, która umożliwia ukrycie warstwy fizycznej w taki sposób, że użytkownik nie jest świadomy kiedy z niej korzysta. Do zalet wirtualizacji należy zaliczyć współdzielenie oraz izolację zasobów w ramach jednej fizycznej maszyny, a także ich mobilność.
Techniki wirtualizacji można podzielić na dwie grupy: serwerów oraz sieci. Pierwszą grupę reprezentują rozwiązania stosowane przede wszystkim na potrzeby data center, tj. VMware, Xen, Linux KVM. Drugą grupę stanowią m.in. techniki VLAN (IEEE 802.1Q), LACP (IEEE 802.3ad/802.1 AX-2008), VRRP (RFC 3768), L3/L2 VPN, VSS (Cisco), vPC (Cisco).
Współdzielenie zasobów sieciowych umożliwia oferowanie nowych usług oraz redukcję kosztów, gwarantując równocześnie bezpieczne przesyłanie danych. Kolejnym celem jest rozszerzenie wirtualizacji na całą sieć Internet. Stworzenie wielu równoległych sieci daje olbrzymie możliwości, w tym oferowanie nowych usług.

Zaprezentowany na: XLVII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (6 maja 2010).

Nagrodzony: III miejsce na obradach Sekcji Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych.


Temat: Obiektywne i subiektywne metody analizy czynników jakości obrazów 3D

Zaproponowany przez: Dawid Juszka

Skład zespołu: Dawid Juszka

Opis: Celem projektu jest opis metod akwizycji i odtwarzania obrazów 3D ze wskazaniem czynników wpływających na jakość obrazu trójwymiarowego oraz analiza wybranych subiektywnych i obiektywnych metod pomiaru jakości postrzeganej (QoE) obrazów 2D w aspekcie ich użycia dla obrazów 3D.

Zaprezentowany na: XLVII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (6 maja 2010).

Materiały prezentacyjne:


Temat: QoE w systemach dystrybucji i prezentacji 3D

Zaproponowany przez: Dawid Juszka

Skład zespołu: Dawid Juszka

Opis: Celem referatu jest zaprezentowanie aktualnego stanu prac naukowo-badawczych zespołu AGH Multimedia Team w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013). Wskazany zostanie problem badawczy, stan sztuki oraz propozycja rozwiązań.

Zaprezentowany na: XLVII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (6 maja 2010).

Materiały prezentacyjne:


Temat: Niezawodność w sieciach OBS

Zaproponowany przez: Wojciech Gertz

Skład zespołu: Wojciech Gertz

Opis: W sieciach optycznych nowej generacji kluczowym tematem jest niezawodność. Najczęściej do awarii dochodzi na skutek przecięcia kabla światłowodowego. W jednym kablu znajduje się ponad sto włókien, a w każdym włóknie np. realizujemy transmisje na 160 długościach fal, każda po 10, 40 lub 100Gb/s. Mała pomyłka ekipy fachowców może się skończyć fatalnie dla operatora sieci.
W przypadku sieci OBS (ang. Optical Burst Switching) należy się również zmierzyć z problemem natłoku. Ze względu na ograniczone możliwości buforowania sygnałów optycznych (bez konwersji na sygnał elektroniczny), oraz silną zależność prawdopodobieństwa blokady od obciążenia sieci, konieczne jest zapewnienie dodatkowych mechanizmów niezawodnościowych. Płaszczyzna sterowania OBS powinna nie tylko gwarantować odpowiedni czas reakcji, ale również, świadoma rozkładu obciążeń, kierować ruch równomiernie.
Jednym z rozwiązań jest współpraca sieci OBS z płaszczyzną sterowania GMPLS (ang. Generalized Multiprotocol Label Switching). Umożliwia ona nie tylko zestawianie ścieżek, zapasowych ścieżek, sterowanie ruchem czy tworzenie polityk QoS, ale również komunikację z sieciami opartymi na innych technikach, np. ASON, MPLS, Carrier Ethernet. Ponieważ płaszczyzna sterowania GMPLS posiada wbudowane techniki niezawodnościowe, a jej protokoły oferują elastyczność, może ona stanowić naturalne dopełnienie sieci OBS.

Zaprezentowany na: XLVII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (6 maja 2010).


Temat: FreeBSD TDM Framework

Zaproponowany przez: Rafał Czubak, Michał Hajduk

Skład zespołu: Rafał Czubak, Michał Hajduk

Opis: Celem pracy jest uogólniony i rozszerzalny framework dla systemów wyposażonych w jednostki Time Division Multiplexing (TDM), które można znaleźć w urządzeniach wbudowanych, stworzonych na potrzeby telekomunikacji. Framework został zaprojektowany w sposób umożliwiający dodawanie wsparcia dla różnych kontrolerów i typów kanałów TDM (np. telefoniczny kanał głosowy, kanał dźwiękowy oraz kanały danych). W ramach pracy zaimplementowano wsparcie dla telefonicznego kanału głosowego, co umożliwiło stworzenie systemu VoIP opartego o system operacyjny FreeBSD na referencyjnej płycie rozwojowej firmy Marvell. System ten łączy analogowe systemy telefoniczne z cyfrową telefonią IP. Wraz z dodatkowym oprogramowaniem (Asterisk), framework pozwala na stworzenie centralki telefonicznej (PBX).

Zaprezentowany na: XLVII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (6 maja 2010).


Temat: Implementacja protokołu routingu dla sieci sensorowych

Zaproponowany przez: Rafał Czubak, Michał Hajduk

Skład zespołu: Rafał Czubak, Michał Hajduk

Opis: Celem projektu była implementacja protokołu routingu dla sieci sensorowych oraz analiza możliwości wprowadzenia udoskonaleń dla protokołów transportowych w tychże sieciach. Głównym założeniem było zaprezentowanie środowiska, w którym ścieżka do danego węzła zestawiana będzie na żądanie. Ważny aspekt, który został poruszony, to praca z urządzeniami wbudowanymi, gdzie powinniśmy dążyć ku minimalizacji tablicy routingu. Referencyjnym protokołem w naszej pracy był protokół AODV (Ad-hoc On-Demand Distance Vector Routing).

Zaprezentowany na: XLVII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (6 maja 2010).


Temat: Implementacja środowiska sygnalizacyjnego o funkcjonalności sieci GMPLS

Zaproponowany przez: dr inż. Krzysztof Wajda

Skład zespołu: Rafał Czubak, Tomasz Ferenc, Michał Hajduk, Dawid Juszka

Opis: Projekt, będący kontynuacją pracy dyplomowej mgr inż. Krzysztofa Monista – „Analiza i implementacja mechanizmów protekcji w sieciach GMPLS”,  polegał na praktycznej implementacji środowiska DRAGON, realizującego płaszczyznę sterowania dla sieci GMPLS. W sieci testowej Katedry Telekomunikacji AGH zestawione zostały różne konfiguracje sieci przy użyciu komputerów PC i przełączników Cisco Catalyst 3560. Założenia projektu przewidywały przygotowanie specjalnego obrazu systemu operacyjnego Linux (opartego na dystrybucji Debian) zaopatrzonego w oprogramowanie DRAGON oraz wszelkie potrzebne narzędzia sieciowe (Wireshark, tcpdump, Net-SNMP, itp.). W ramach projektu przeprowadzona została również analiza możliwości rozszerzeń funkcjonalnych środowiska realizującego koncepcję sieci szkieletowych nowej generacji.

Zaprezentowany na: XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (21-22 maja 2009).

Materiały prezentacyjne:


Temat: GMPLS-based control plane for optical burst switching networks
(Integracja płaszczyzny sterowania OBS z GMPLS)

Zaproponowany przez: dr inż. Krzysztof Wajda

Skład zespołu: Wojciech Gertz, Magdalena Kandyba, Bartosz Kois, Iwona Korczyńska

Opis: Zapoznanie się z techniką OBS oraz płaszczyzną sterowania GMPLS. Zaproponowanie rozwiązania integracji OBS i GMPLS w płaszczyźnie sterowania oraz przeprowadzenie odpowiednich symulacji i ocena jakości zastosowanych rozwiązań.

Zaprezentowany na: XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (21-22 maja 2009).

Materiały prezentacyjne:


Temat: Zarządzalny serwer portów szeregowych pod kontrolą Linuxa na platformie Olimex CS-E9302 (ARM920T)

Zaproponowany przez: Rafał Czubak, Michał Hajduk

Skład zespołu: Rafał Czubak, Michał Hajduk, Michał Basta

Opis: Serwer portów szeregowych ma na celu zdalne udostępnienie portów komunikacyjnych RS-232 za pośrednictwem sieci komputerowej (w sieci LAN, bądź w Internecie, po podłączeniu do odpowiedniej infrastruktury dostępowej). Składa się on z płyty developerskiej Olimex CS-E9302 (moduł główny) oraz modułu RS-232 wyposażonego w mikrokontrolery z rodziny Freescale HC908. Drugi moduł jest połączony z modułem głównym magistralą SPI. Mikrokontrolery udostępniają swoje bloki komunikacyjne SCI (transmisja szeregowa), przez które odbierane/wysyłane są dane od/do urządzeń końcowych (np. konsoli szeregowej routera, przełącznika, modemu GSM). Transmisja może przebiegać w dwóch trybach: asynchroniczny transfer liniami Tx/Rx oraz transfer z handshakingiem RTS/CTS. Część software’owa projektu jest oparta na rozwiązaniach open source: system operacyjny Linux (dystrybucja Debian) wraz z oprogramowaniem conserver, udostępniającym zdalnie konsole szeregowe. Oprogramowanie miktrokontrolerów sprawia, że zachowują się one jak układ MAX3100 (UART komunikujący się po magistrali SPI). Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie gotowego sterownika tego układu w systemie Linux.

Zaprezentowany na: XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (21-22 maja 2009) oraz V prezentacji zastosowań układów rodziny HC908 Freescale Semiconductor, pt. ?Doceńmy mikrokontrolery” (Festiwal Nauki w Krakowie, 15 maja 2009)


Temat: Implementacja oprogramowania systemu zdalnej karty przekaźnikowej

Zaproponowany przez: Dawid Juszka, Michał Hajduk

Skład zespołu: Rafał Czubak, Michał Hajduk

Opis: Projekt polega na implementacji oprogramowania do komunikacji z wykorzystaniem portu szeregowego w systemie operacyjnym Linux. Program ma za zadanie sterować kartą przekaźnikową wyposażoną w interfejs RS-232. Odpowiednie komunikaty powodują włączanie/wyłączanie oraz sprawdzenie stanu przekaźników. Dostęp zdalny jest zapewniony poprzez wykorzystanie platformy Olimex CS-E9302, na której uruchomiony został system operacyjny Linux oparty o dystrybucję Debian. Platforma posiada własny port szeregowy do podłączenia płyty przekaźnikowej oraz interfejs ethernetowy do komunikacji poprzez sieć komputerową. Za dostęp zdalny odpowiedzialny jest daemon telnetowy przygotowany na potrzeby projektu i uruchamiający oprogramowanie sterujące kartą przekaźnikową. Dodatkowym atutem całego systemu jest możliwość połączenia kilku kart w trybie Daisy-Chain (połączenie szeregowe). Pozwala to na rozszerzenie ilości dostępnych przekaźników (8 na kartę). Przykładowe zastosowanie to zdalne włączanie/wyłączanie zestawu komputerów, serwerów, urządzeń przemysłowych oraz systemów oświetlenia.

Zaprezentowany na: XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (21-22 maja 2009).

Materiały prezentacyjne:


Temat: Pojazd zdalnie sterowany przez moduł BLUETOOTH

Zaproponowany przez: Grzegorz Gajewski, Piotr Gibek

Skład zespołu: Grzegorz Gajewski, Piotr Gibek

Opis: Projekt zakłada stworzenie modelu zdalnie sterowanego samochodu, kierowanie którym będzie się odbywało za pomocą telefonu komórkowego wyposażonego w akcelerometr. Taki aparat jest w stanie badać własne położenie w przestrzeni. Dzięki temu sterowanie samochodzikiem będzie się odbywać w sposób bardzo naturalny i intuicyjny (skręcenie telefonu w lewo będzie odpowiadać jeździe w lewo itd.). Komunikacja pomiędzy sterowanym modelem a telefonem możliwa będzie poprzez technologię Bluetooth.

Zaprezentowany na: V prezentacji zastosowań układów rodziny HC908 Freescale Semiconductor, pt. ?Doceńmy mikrokontrolery” (Festiwal Nauki w Krakowie, 15 maja 2009).


Temat: Analiza porównawcza trybów DCF i PCF standardu IEEE 802.11

Zaproponowany przez: dr inż. Marek Natkaniec

Skład zespołu: Dawid Juszka
Opis: W standardzie IEEE 802.11 zdefiniowano dwa tryby pracy podwarstwy MAC (Medium Access Control) związane z realizacją dwóch różnych algorytmów pracy stacji i sieci. Podstawową metodą dostępu – obligatoryjną dla wszystkich stacji – jest protokół z rozproszoną funkcją koordynacji dostępu DCF (Distributed Coordination Function). Drugim – opcjonalnym sposobem ? jest protokół z punktową funkcją koordynacji dostępu PCF (Point Coordination Function).
Celem pracy jest analiza porównawcza wybranych parametrów trybów DCF i PCF. Skorzystano z przykładowych scenariuszy sieci dostępnych w programie symulacyjnym OPNET IT Guru Academic Edition 9.1.A PL1. Na podstawie wyników symulacji dokonano analizy porównawczej obu trybów pracy.

Zaprezentowany na: XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (8 maja 2008).