2010/11

„Imagination is the beginning of creation.
You imagine what you desire, you will what you imagine and at last you create what you will.”

George Bernard Shaw

Na XLVIII Sesje Kół Naukowych (2011) członkowie koła przygotowali 12 referatów projektów.

Poniżej prezentujemy wybrane:

Temat: Systemy serwerów oddalonych od użytkownika, zasilanych ze źródeł odnawialnych

Skład zespołu: Magdalena Mieczkowska

Temat zaproponowany przez: Magdalena Mieczkowska
Opiekunowie: prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Celem projektu jest opracowanie algorytmu doboru lokalizacji data center, ze względu
na możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w jego zasilaniu, przy jednoczesnej optymalizacji poboru mocy i wykorzystaniu instalacji odzyskujących energię cieplną.
W osiągnięciu celu potrzebny jest model centrum danych, określony w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w dwóch serwerowniach w Krakowie, jak również mapa infrastruktury telekomunikacyjnej zbudowanej w technice światłowodowej. Pomocne są również wyniki testów opublikowane na it.blog.onet.pl, które służą do określenia mechanizmów optymalizacji poboru mocy ze względu na zasilanie i klimatyzację sprzętu IT. Rozważane są dwa przypadki środowisk homo- i heterogenicznych, pod kątem zasadności implementacji algorytmów inteligentnego wyłączania i przełączania zasobów.
Projekt ma zweryfikować proponowane rozwiązania w dziedzinie Green IT w czterech zdefiniowanych aspektach (projektowanie, produkcja, użytkowanie, utylizacja). Za kryterium oceny przyjęto względy ekonomiczne i merytoryczne, a więc opłacalność i zasadność zastosowania wymienionych rozwiązań.


Temat: Tor bezprzewodowej transmisji danych w oparciu o urządzenia zgodne ze standardem IEEE 802.15.4

Skład zespołu: Andrzej Kamisiński

Temat zaproponowany przez: Andrzej Kamisiński
Opiekun: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Celem projektu jest stworzenie możliwości bezprzewodowej transmisji danych pomiędzy dwoma urządzeniami (mikrokomputer, laptop), z wykorzystaniem modułów nadawczo-odbiorczych zgodnych ze standardem IEEE 802.15.4.

W prototypowym systemie komunikacji wykorzystano m.in. dwa moduły XBee Pro, mikrokomputer TS-7553 oraz laptop. Zarówno mikrokomputer, jak i laptop, pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Aby transmisja danych pomiędzy urządzeniami końcowymi była możliwa, konieczna była modyfikacja konfiguracji obu modułów nadawczo-odbiorczych, a także stworzenie odpowiedniego oprogramowania dla każdej stacji końcowej.

Głównym obszarem zastosowań proponowanej koncepcji jest przesyłanie wiadomości kontrolno-sterujących w systemach pomiarowych z węzłami nadzorującymi oraz z dużą liczbą czujników, rozmieszczonych wewnątrz budynku lub w otwartej przestrzeni. Alternatywnie, przedstawione rozwiązanie może być wykorzystane do przesyłania większej ilości danych w systemach, które nie wymagają dużej przepływności toru transmisji.


Temat: „Bank czasu” – serwis internetowy

Skład zespołu: Gabriela Jajkiewicz, Marek Leus

Temat zaproponowany przez: Gabriela Jajkiewicz, Marek Leus
Opiekun: dr inż. Rafał Stankiewicz

Opis: W ramach projektu powstanie serwis internetowy, umożliwiający nieodpłatnie zdobycie nowych umiejętności. Podstawą serwisu będzie baza danych, w której zawarte będą informacje o posiadanych przez użytkowników umiejętnościach oraz dziedzinach, w których pragną się oni rozwijać. Każdy użytkownik ma do dyspozycji początkowy kapitał (ilość godzin do wykorzystania), który może inwestować w nabycie nowych umiejętności. Kapitał klienta banku (użytkownika) maleje za każdym razem, gdy skorzysta on z pomocy, a wzrasta za każdym razem kiedy to on pomaga innym. Tematyka pomocy jest bardzo zróżnicowana, począwszy od korepetycji, poprzez naukę języków obcych i pomoc przy pracach domowych, po opiekę nad dziećmi. Planowane jest także zróżnicowanie oferowanych usług, premiujące osoby o rzadkich zdolnościach oraz system ocen i opinii, pozwalający użytkownikom na wybór najlepszej oferty. Pełną funkcjonalność serwis osiągnie, dzięki zaawansowanej wyszukiwarce. Planowana jest także usługa, proponująca użytkownikowi nowe „kursy” w oparciu o historię poczynionych „inwestycji”.


Temat: Analiza bezprzewodowej sieci sensorowej standardu IEEE 802.15.4

Skład zespołu: Łukasz Prasnal

Temat zaproponowany przez: Łukasz Prasnal
Opiekun: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Celem projektu jest wykonanie symulacyjnej analizy działania dużej sieci sensorowej (kilkaset węzłów) działającej w oparciu o standard IEEE 802.15.4. Sieci tego typu mogą stanowić ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na zbieranie danych pomiarowych z dużej liczby czujników.
Obok typowych metryk niezawodnościowych (straty pakietów, opóźnienia transmisyjne) badane będzie również zużycie energii przez poszczególne węzły. W ramach projektu przeprowadzone zostaną symulacje działania sieci w zależności od jej topologii, liczby węzłów oraz zastosowanego algorytmu rutingu.
W celu realizacji projektu opracowany zostanie program/skrypt ułatwiający tworzenie scenariusza symulacji (min. rozmieszczenie zadanej liczby czujników na określonej powierzchni według wybranego schematu), uruchamiający symulację (symulator ns-2 i/lub Omnet) oraz opracowujący wyniki (prezentacja np. w postaci wykresów i diagramów przy pomocy programów takich jak GnuPlot).


Temat: FREE SPACE MOUSE- alternatywna mysz

Skład zespołu: Marcin Rapacz, Jacek Rajda

Temat zaproponowany przez: Marcin Rapacz
Opiekun: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Celem projektu jest stworzenie aplikacji na platformę Android, która, korzystając z wbudowanych w telefon czujników takich jak:

  • akcelerometr (accelerometer sensor),
  • czujnik grawitacyjny (gravity sensor),
  • żyroskop (gyroscope sensor),
  • czujnik przyspieszenia liniowego (linear acceleration sensor),
  • czujnik pola magnetycznego (magnetic field sensor),
  • czujnik odległości (proximity sensor),
  • czujnik wektora rotacji (rotation vector sensor),

będzie sterowała wskaźnikiem myszy w komputerze. Rozwiązanie to jest przydatne wszędzie tam, gdzie nie mamy twardej powierzchni- koniecznej do korzystania z tradycyjnej myszy.

Materiały prezentacyjne:

pdf_icon

Freespacemouse
Widok aplikacji na telefon komórkowy.


Temat: Sterownik zamka do drzwi, aktywowany bezprzewodowo

Skład zespołu: Michał Mrożek, Marcin Łachut

Temat zaproponowany przez: Michał Mrożek, Marcin Łachut
Opiekunowie: dr inż. Marek Natkaniec, dr inż. Bogusław Wiśniewski

Opis: Celem projektu jest budowa elektronicznego zamka do drzwi wyposażonego w moduł standardu Bluetooth i mikroprocesor. Zamek ten będzie sterowany bezprzewodowo z terminala, jakim może być komputer osobisty lub smartphone. Oczywiście urządzenia te muszą również posiadać odpowiednie moduły standardu Bluetooth.

W ramach projektu zostanie również napisane oprogramowanie zgodne z systemem operacyjnym: Linux (dla PC) oraz Android (dla smartphone’a). Pozwoli ono na bezprzewodowe sterowanie zamkiem, a także pozwoli wprowadzić system autoryzacji niezbędny do tego, by zamek właściwie spełniał swoje funkcje.

W ramach projektu podjęta również zostanie próba utworzenia systemu kontrolnego, dzięki któremu można by rejestrować próby aktywowania zamka, co pozwoliłoby na stwierdzenie, kto i kiedy z niego korzystał.


Temat: Wysokościomierz baryczny

Skład zespołu: Tomasz Pawlicki

Temat zaproponowany przez: Tomasz Pawlicki
Opiekun: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Celem projektu jest wykonanie wysokościomierza barycznego, który za pomocą mikrokontrolera Freescale 68HC908QB8 będzie wyświetlał aktualne ciśnienie i wysokość względem punktu startowego układu. Podstawowa funkcjonalność układu obejmuje reagowanie układu na zmiany ciśnienia w pomieszczeniu z wykorzystaniem:

  • czujnika ciśnienia wraz z przetwornikiem, który będzie odbierał aktualne ciśnienie atmosferyczne i przekazywał dane do mikrokontrolera,
  • wyświetlacza alfanumerycznego, na którym będzie wyświetlane aktualne ciśnienie oraz wysokość względem punktu początkowego,
  • przycisku ustawiającego układ w punkcie startowym.

Zastosowaniem układu będzie możliwość pomiaru wysokości w zależności od punktów początkowych i końcowych, np. możliwość zmierzenia wysokości budynku czy stołu kuchennego.


Temat: Usługi VoIP dla każdego – własny system telefonii internetowej oparty na bazie centrali PBX Asterisk

Skład zespołu: Damian Ziobro

Temat zaproponowany przez: Damian Ziobro
Opiekun: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Celem projektu jest wykonanie systemu obsługi wybranych usług telekomunikacyjnych opartych na telefonii VoIP bazując na możliwościach cyfrowej centrali PBX Asterisk. System będzie udostępniał m. in. takie usługi VoIP jak: rejestracja użytkowników i przyznawanie im numerów telefonicznych, zestawianie połączeń wewnętrznych oraz rozmów zewnętrznych przez konta VoIP, konferencje telefoniczne, usługę Music on Hold, billingowanie rozmów wraz z tworzeniem stawek rozmów, promocji, rabatów, “darmowych minut” itp., tworzenie interaktywnych menu telefonicznych (IVR), jak również tworzenie automatów telefonicznych (Automatic Call Distribution – ACD). System będzie posiadał również możliwość podłączenia do niego każdego analogowego aparatu telefonicznego przy pomocy zewnętrznej bramki VoIP.
Podczas prezentacji systemu omówione zostaną pokrótce jego możliwości, część z nich zostanie zaprezentowana w praktyce. Przedstawione zostaną też możliwości wykorzystania systemu na rynku telekomunikacyjnym, jak również możliwości jego rozbudowy.


Temat: System do optymalizacji trasy pojazdu na podstawie historycznych zapisów GPS

Skład zespołu: Mariusz Jamro

Temat zaproponowany przez: Mariusz Jamro
Opiekun: dr inż. Jarosław Bułat

Opis: Celem projektu jest stworzenie systemu pozwalającego na wybranie najlepszej trasy pomiędzy dwoma punktami na mapie na podstawie historycznych zapisów trasy z odbiornika GPS.
Projekt składa się z dwóch części: aplikacji-klienta na telefon komórkowy typu smartphone, oraz aplikacji serwerowej z interfejsem www. Aplikacja na telefonie pozwoli na zapisywanie chwilowej wartości współrzędnych geograficznych pojazdu na podstawie sygnału GPS oraz wysłanie i zapisanie jej w bazie danych serwera. Rolą serwera będzie wyznaczenie najlepszej pod względem czasu przejazdu trasy na podstawie wszyskich tras zapisanych w bazie.
Głównym zastosowaniem projektu jest możliwość skrócenia czasu przejazdu na stosunkowo często uczęszczanych trasach typu dom-praca, dom-uczelna czy dom-sklep.


Temat: Zastosowania systemów lokalnego pozycjonowania

Skład zespołu: Marcin Rapacz

Temat zaproponowany przez: Marcin Rapacz
Opiekun: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Projekt obejmuje analizę dostępnych systemów nawigacji lokalnej: historię powstania, aktualne implementacje oraz możliwości rozwoju. Podjęta będzie próba dokonania oceny możliwości budowy takiego systemu z użyciem dostępnych nadajników systemów sieci bezprzewodowych (np. standardu IEEE 802.11), oraz platformy android.


Temat: Zdalne sterowanie wybranymi aplikacjami systemu Ubuntu Linux za pomocą telefonu komórkowego

Skład zespołu: Damian Ziobro

Temat zaproponowany przez: Damian Ziobro
Opiekun: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Celem projektu jest stworzenie narzędzia, które pozwoli na sterowania wybranymi funkcjamy systemu Ubuntu Linux zdalnie przy pomocy telefonu komórkowego. Projekt będzie się składał z aplikacji klient-serwer napisanej w języku Java. Serwer będzie uruchamiany na komputerze, zaś klient na komórce. Zadaniem klienta będzie wyświetlanie użytkownikowi czytelnego menu oraz przesyłanie po wybraniu przez użytkownika której z opcji z menu sygnałów przez moduł Bluetooth do serwera, zaś ten przy pomocy tych komunikatów będzie sterował wybranymi aplikacjami systemu. Zostanie zaimplementowane zdalne sterowanie następującymi funkcjami systemu: wyłaczanie systemu, regulacja głośności, włączanie oraz wyłączanie monitora, zmiana tapety, włączanie i wyłązanie radia internetowego, kontrola myszki, obsługa takich programów jak SMPlayer, Rhythmbox Music Player, XBMC Media Center, Open Office Presentation i inncyh. Dzięki temu projektowi każdy użytkownik systemu Linux Ubuntu będzie mógł zmienić telefon komórkowy w pilot do komputera.


Temat: Optymalizacja procesu studiowania dla indywidualnych użytkowników

Skład zespołu: Tomasz Pawlicki

Temat zaproponowany przez: Tomasz Pawlicki
Opiekun: dr inż. Marek Natkaniec

Opis: Utworzenie programu i/lub algorytmu i/lub strony mającej na celu wyszukanie informacji oraz przetworzenie ich do postaci przyswajalnej przez użytkownika. Program dawałby możliwości rozwojowe, tzn. jeśli treści pojawiające się na ekranie byłyby niewystarczające dla danego użytkownika, to wówczas istniała by możliwość rozszerzenia takich wiadomości. Również była by możliwość zadawania pytań lub innych objaśnień tj. przykłady. Celem projektu jest zwiększenie wydajności procesu studiowania i przystosowanie wiedzy do poziomu indywidualnego użytkownika.


Archiwum

Zapraszamy również do zapoznania się z projektami, które zostały zaprezentowane na sesjach kół naukowych. W naszym archiwum można znaleźć m.in. materiały prezentacyjne, stanowiące doskonałe uzupełnienie zamieszczonych tam opisów.