Projekty

 

„Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine and at last you create what you will.”
George Bernard Shaw

Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które zostały zaprezentowane na sesjach kół naukowych.

 

Udział w 54-ciej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: sekcja Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych – 13 projektów – 11.05.2017.

 1. Paweł Kazimierowicz, Kacper Żuk: „Model samochodu zdalnie sterowanego z telemetrią”
 2. Rafał Kozik, Marcin Kordas: „Opracowanie interfejsu bezprzewodowego do sterowania urządzeniami chwytającymi zrealizowane na przykładzie protezy bądź egzoszkieletu”
 3. Krzysztof Krawiec, Damian Osinka: „Centrala alarmowa z systemem powiadomień użytkownika”
 4. Tomasz Żarski: „Aplikacja mobilna wykorzystująca beacony do ochrony przedmiotów w bliskim otoczeniu przed kradzieżą”
 5. Krystian Bytnar, Paweł Kozłowski, Michał Lewicki, Maciej Łachut, Tomasz Spyrka: „E-Moto AGH System Komunikacji Bezprzewodowej”
 6. Szymon Steczek, Jakub Król: „ChatB0T”
 7. Bartosz Sarliński: „Rosetta”
 8. Adrian Kocemba: „Mistakes idendyfier”
 9. Patryk Serek: „ConnectivityMonitor”
 10. Kacper Żuk, Bartosz Irzyk, Katarzyna Szmyd: „Quiet_Message – system bezpiecznej komunikacji”
 11. Paweł Kazimierowicz: „Binarny smartwatch”
 12. Paweł Kazimierowicz: „Platforma wizualizacji danych IoT w wirtualnej rzeczywistości”
 13. Michał Kiełtyka: „System generujący statystyki przemieszczania się osób w mieście” ”
 14. Dariusz Czajkowski, Michał Kiełtyka, Szymon Tracz: „Inteligentne przejście dla pieszych”
 15. Jarosław Rzeszutek, Adrian Łukasik: „System geolokalizacji pojazdów z użyciem Raspberry PI”
 16.  

Rok akademicki:

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010