Informacje o Kole

 

Koło Naukowe Telephoners tworzy grupa studentów Elektroniki i Telekomunikacji oraz Teleinformatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Opiekunem Koła jest dr hab. inż. Marek Natkaniec, który odpowiada za rozwój naukowy i wsparcie merytoryczne.

Koło powstało w połowie lat 90-tych z inicjatywy studentów i prof. dr hab. inż. Janusza Filipiaka.

Członkowie Koła byli wielokrotnie nagradzani na Sesjach Kół Naukowych Pionu Hutniczego i Sesjach Laureatów organizowanych w AGH, a także dwukrotnie na Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej. Wielu byłych studentów Koła jest obecnie doktorantami lub pracownikami Katedry Telekomunikacji.

Studenci należący do Telephoners rozwijają swoje zainteresowania przez realizację unikalnych projektów, które swoją tematyką lub zakresem daleko wykraczają poza program studiów. Zadaniem Koła jest też umożliwienie nawiązywania kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach, wspomaganie radą i zasobami sprzętowymi, tworzenie możliwości zaprezentowania się innym podczas sesji oraz konferencji naukowych. W ramach kilkuosobowych zespołów realizowane są projekty związane z takimi dziedzinami, jak telekomunikacja, elektronika i informatyka.  Celem regularnych spotkań studentów KN Telephoners jest wzajemne, merytoryczne wsparcie przy realizacji rozpoczętych projektów. W trakcie takich spotkań prezentowany jest postęp prowadzonych prac oraz przeprowadzana jest analiza ich wyników.

W ramach swojej działalności Koło organizuje także seminaria, których celem jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem zdobywanej przez studentów wiedzy w firmach z branży IT.

Jeżeli jesteś przedstawicielem podmiotu gospodarczego, organizacji lub stowarzyszenia i chcesz z nami nawiązać współpracę – prosimy o kontakt z Przewodniczącym lub Opiekunem w celu ustalenia zakresu współpracy.