Biuletyn

Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w Kole, zapisz się na nasz biuletyn emailowy. Biuletyn (lista mailingowa/newsletter) jest jednym z podstawowych sposobów kontaktowania się wewnątrz Koła.

Każdy, kto chce biernie lub czynnie uczestniczyć w życiu Koła, powinien zapisać się na nasz biuletyn.Zapisu można dokonać wysyłając e-mail do opiekuna Koła na adres:

natkaniec (at) kt.agh.edu (dot) pl

W treści listu należy zawrzeć:

  • -Imię i nazwisko
  • -Nazwę uczelni, wydział
  • -Rok i kierunek studiów
  • -Cel pracy w Kole
  • -Własne zainteresowania
  • -Nr tel. kom. (nieobowiązkowo)

W odpowiedzi przesłany zostanie e-mail z potwierdzeniem zapisu na listę.


W razie nieotrzymania maila dłużej niż przez tydzień, prosimy o kontakt z członkiem zarządu, bądź przewodniczącym Koła.

W celu wypisania się z biuletynu, prosimy o kontakt z opiekunem Koła.