Grant rektorski

„Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent wypocenia.”

[Thomas Alva Edison]

DLACZEGO GRANT REKTORSKI?


Koło TELEPHONERS jest jednym z ponad dziewięćdziesięciu kół naukowych działających na naszej uczelni, skupiających ponad dwa tysiące studentów, więc konkurencja jest duża. Spectrum działania tych kół jest również bardzo szerokie, poczynając od prowadzenia własnych prac badawczych i udziału w działalności naukowo-badawczej wydziałów, publikowania wyników prac naukowych (czasopisma, książki), udziału w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami, organizację konferencji, seminariów i festiwali naukowych, a nawet wypraw i wycieczek integracyjnych. W tych kwestiach my, jako koło też chcemy być aktywni i prężnie działać.

 

Jednak by zrealizować nasze plany często oprócz pomysłu i chęci potrzeba jeszcze jednego – środków finansowych. Tu właśnie z pomocą przychodzi nam pomoc z uczelni znana jako „Grant rektorski”. Poniżej informację jak taki grant zdobyć w pigłuce na podstawie oficjalnych dokumentów i informacji.

 

Co to wogóle jest grant rektorski?

 

GRANT REKTORSKI” to konkurs na dofinansowanie najciekawszych, nowatorskich projektów i prac prowadzonych przez studenckie koła naukowe.

 

Kto podejmuje decyzje o przyznaniu grantu?

 

W skład Komisji konkursowej wchodzi:

 • Prorektor ds. Kształcenia,

 • Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych,

 • Przedstawiciel URSS AGH

 • Konsultant– przedstawiciel Kwestury AGH.

 

Jakie są kryteria przydziału grantu?

 

Podstawowe kryteria przyjęte do oceny zgłaszanych przez studentów projektów to:

 • oryginalność i atrakcyjność,

 • aktualność i waga problemu,

 • stopień zaangażowania koła (liczba  wykonawców projektu)

 • wielkość grupy beneficjentów (liczba osób, organizacji).

Za każde kryterium można otrzymać maksymalnie 5 punktów.

 

O ile grantów może ubiegać się koło?

 

Każde koło może zgłosić w danym roku maksimum dwa projekty samodzielnie lub we współpracy z innymi kołami, których tematyka zawarta jest  w statucie koła.

 

Grant rektorski – HOW TO / MANUAL

 

1. Złożyć DOBRY wniosek

 • maksymalnie dwa projekty

 • informacja kto jest opiekunem i kto będzie realizował projekt (dane kontaktowe)

 • ciekawa tematyka projektu zgodna ze statutem koła

 • opis projektu, zadania, wykonawcy, przewidywane rezultaty, beneficjenci

 • termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu

 • preliminarz kosztów realizacji projektu z wyszczególnieniem kosztów na każdy rok (przy projektach 2-3 letnich dzielimy projekt na etapy roczne) – załącznik

2. Uzbroić się w cierpliwość i czekać na wyniki konkursu.

3. Jeśli grant zostanie przyznany, realizować projekt i uzyskać oczekiwane wyniki.

4. Rozliczyć się z grantu.

 

DOBRE RADY:

 

Należy pamiętać, że:

 • Dofinansowanie nie obejmuje honorariów wnioskodawców.

 • W projekcie należy wskazać także inne źródła finansowanie, w tym wkład własny
  ( jeśli występuje).

 • Należy wskazać datę (miesiąc, rok) rozpoczęcia i zakończenia projektu.

 • Projekty przewidziane do realizacji w czasie dłuższym niż jeden rok powinny posiadać preliminarz z podziałem kosztów na każdy rok.

 • We wniosku powinny być jednoznaczne określone rezultaty projektu.

 

Co zyskujemy dzięki grantowi?

 

Środki finansowe na działalność naukową, badania, czyli:

 • możliwość rozwoju

 • większą konkurencyjność realizowanych projektów, które mogą rywalizować
  w organizowanych konkursach (perspektywa zdobycia prestiżowych nagród, wyróżnień)

 • promocję koła i uczelni, dzięki spektakularnym osiągnięciom

 • doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie i zdobywaniu grantów
  w przyszłości (np. ze środków unijnych)

 

 

Powodzenia!

Madzia Mieczkowska